JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Aktuálně

Požár trávy ve Skalici

05.08.2015, 10:28

Dne 26.7. byla jednotka v 15.00 povolána k požáru trávy za obcí Skalice na Soběslavsku. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde již zasahují profesionální hasiči ze stanice Soběslav a požár mají zcela pod kontrolou. Proto se jednotka na pokyn velitele zásahu vrátila na základnu.

 

Odchyt zatoulané ovce

21.07.2015, 17:36

 Dne 20.7. byl jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc - odchyt zvířat. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že místnímu občanovi utekly z ohrady ovce. Všechny se mu podařilo zahnat zpět až na jednu. Na místo bylo povoláno posilové družstvo plánských hasičů s DA Ford Trazit a započal odchyt. Vzhledem k tomu, že ovce byla velmi plachá a utíkala na železniční trať a silnici E55, byly přes operační středisko povolány další posilové jednotky a to HZS PS Tábor, HZSP SŽDC ČB a JSDH Košice a bylo požádáno o snížení rychlosti průjezdu vlaků na železniční trati mezi Planou nad Lužnicí a Doubím. Na místo se taktéž dostavila hlídka OO PČR Po příjezdu profesionálních hasičů z Tábora se podařilo ovci chytit a předat majiteli. 

 

FOTO

Požár skladu tlakových láhví

20.07.2015, 21:43

Dne 17.7.2015 byl jednotce v 10.12 vyhlášen poplach na požár skladu tlakových láhví v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo zde již zasahovali profesionální hasiči ze stanice Tábor a naši dobrovolní kolegové z JSDH Tábor. Za námi dále dotrazili profesionálové ze Soběslavi. Na místě jsme byli velitelem zásahu ponecháni v záloze. Po likvidaci požáru jsme pak pomohli vynosit ohořelé láhve na volné prostranství k ochlazení. Poté jsme byli odesláni zpět na základnu.

 

Monitoring po požáru

09.07.2015, 13:58

Ve 20.18 je jednotce opět vyhlášen poplach. Vyjíždíme opět do ulice Okružní, kde má doutnat několik míst na požářišti z předchozího zásahu. Provedený průzkum vyloučil další doutnání a rozhořívání a proto se vracíme na základnu.

 

Požár trávy v Okružní

09.07.2015, 13:01

Dne 6. července prováděla jednotka kropení komunikací. Když se nacházela v ulici Bydžovská na Strkově, byla operačním střediskem odvolána a odeslána k požáru trávy do ulice Okružní, která se nacházela pár set metrů od ní. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že došlo k požáru trávy na ploše 30x40 m. Velitel plánské jednotky rozhoduje o nasazení dvou útočných proudů a o provedení obchvatu požáru, který se nebezpečné rychle šířil k zahradě rodinného domu a hrozilo jeho rozšíření na vzrostlé thuje. Po chvilce je požár lokalizován. Následně se na místo dostavují profesionálové ze stanice Tábor. Její velitel přebírá velení u zásahu a požár je zlikvidován. Jednotky je poté vrací na základny.

 

FOTO

Činnost pro město

09.07.2015, 12:59

Ve dnech 4. až 6. července prováděla jednotka kropení komunikací v Plané nad Lužnicí. Doufáme, že jsme tím alespoň na chvíli ulevili občanům od nesnesitelného horka, které panovalo v předchozích dnech.

Požár kontejneru

08.06.2015, 17:04

Dne 8.6. byla jednotka v 6.00 vyslána do ulice Chýnovská v Plané nad Lužnicí, kde měl v areálu firmy Unistroj hořet kontejner. Vzhledem k tomu, že nebyl identifikován obsah kontejneru, rozhodl velitel zásahu o použití dýchací techniky pro všechny zasahující. Plánská jednotka prováděla doplňování vody do CAS 24 Scania. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána na svou základnu.

 

Požár pole v Plané

08.06.2015, 16:22

V neděli 7.6. je jednotce v 16.08 vyhlášen poplach na požár trávy u železniční trati v Plané nad Lužnicí. Podle navigace máme jet do ulice Nová. Cestou však dostáváme hlášení, že se místo požáru nachází vedle ulice Husova. To už okolo nás projíždí cisterny našich profesionálních kolegů a tak se na kruhovém objezdu otáčíme a jedeme za nimi. Po příjezdu na místo dostáváme za úkol doplnit vodu do CAS 32 T 815 a dále pomoci profesionálním hasičům natáhnout dopravní vedení a pomoci na útočných proudech. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána na základnu.

 

Záchrana zvířat

08.06.2015, 13:28

Dne 5.6.2015 vyjela jednotka v čase 10.55 k záchraně zvířat v Plané nad Lužnicí, ul. Okružním, kde se měl nacházet pták zachycený v okapovém svodu. Po příjezdu na místo však pták nebyl nalezen a proto se jednotka vrátila na základnu.

Požár v Janově

20.05.2015, 16:40

Dne 10.5. byla jednotka v 18.37 vyslána k dalšímu požáru. Dle hlášení se mělo jednat o požár dřevěné boudy. Po příjezdu na místo zde již zasahovali profesionální hasiči ze stanice Soběslav s dvěma cisternami. Naše jednotka zůstala na pokyn VZ v záloze na místě události. Po lokalizaci požáru pomáhala rozhrabávat hromadu hnojiště, kam se požár rozšířil, a vyhledávat skrytá ohniska.

 | | 3 | | ...
 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz